>>>  Laatst gewijzigd: 7 juli 2022  
Ik

Filosofie en de waan van de dag

Startpagina Glossen Weblog Boeken op emo-level-4.nl Uitwerkingen

Verantwoord handelen

Het begrip 'handelen'

Gezien de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van handelen zal het niemand verbazen dat ik vind dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen handelen en zo maar wat doen, zo maar actief zijn, zo maar een of ander gedrag vertonen.

Definitie

Het begrip handelen kan ik nu omschrijven als:

het door actoren via rationele afwegingsprocessen en/of via een handelingsrepertoire meer of minder bewust gekozen en doelgericht veranderen van de werkelijkheid, zodanig dat deze actoren via een verhaal een interpretatie kunnen geven van hun eigen dan wel van elkaars handelingen om op die manier aan elkaar uitleg te kunnen verschaffen en verantwoording te kunnen afleggen en/of om op die manier zo veel mogelijk tot overeenstemming te kunnen komen.

Deze omschrijving is op veel van wat we doen - bijvoorbeeld: onwillekeurige bewegingen, spontane reacties - niet van toepassing, zodat doen en handelen onderscheiden moeten worden. Ook is de gegeven omschrijving niet van toepassing op gedrag. Integendeel zelfs: praten in termen van menselijk gedrag is heel wat anders dan praten in termen van (menselijk) handelen.