>>>  Laatst gewijzigd: 7 juli 2022  
Ik

Filosofie en de waan van de dag

Startpagina Glossen Weblog Boeken op emo-level-4.nl Uitwerkingen

Waarden en normen

Kennis van waarden en normen

Mensen hebben impliciet of expliciet waarden en normen. Deze waarden en normen hangen samen met de visies die ze hebben. Dit deel van de tekst gaat over de vraag hoe je te weten kunt komen welke waarden en normen (groepen) mensen nu precies hebben.

Met andere woorden: het gaat nu om een kennisverwervingsprobleem, een probleem waaraan heel wat filosofische en praktische moeilijkheden kleven.

Er zijn allerlei wetenschappelijke disciplines binnen de mens- en maatschappijwetenschappen die onderzoek doen naar de waarden en normen die (groepen) mensen hebben, bijvoorbeeld de culturele antropologie, de sociologie, en de (sociale) psychologie. Van de kennis die daar verzameld en gepubliceerd wordt met betrekking tot waarden en normen van culturen, samenlevingen, culturele en maatschappelijke groepen, en hun relatie met de visies die mensen hebben kan iedereen uiteraard een hoop leren. Dat is een kwestie van boeken lezen, van studeren. Dat kan je horizon verbreden, je attitude opener maken tegenover andersdenkenden.

Maar er zijn wel wat lastige kanten aan wetenschappelijk onderzoek naar waarden en normen.

Wetenschappelijk onderzoekers kunnen allerlei methoden gebruiken om achter de waarden en normen van de (groepen) mensen te komen die ze bestuderen: observatie, interviews, vragenlijsten, tests, en zo verder. Dat levert heel wat inzichten op. Maar er zitten ook nogal wat problemen aan dat soort onderzoek:

Het gaat mij er hier verder om aandacht te besteden aan hoe individuele mensen in praktische situaties te weten kunnen komen welke waarden en normen andere mensen in die situatie er op na houden.