>>>  Laatst gewijzigd: 5 december 2022  
Ik

Filosofie en de waan van de dag

Startpagina Glossen Weblog Boeken op emo-level-4.nl Uitwerkingen

Interpretatie

Interpretatie

Met kinderen kun je dat leuke spelletje spelen: 'Ik hou van je, schat', 'Hoeveel, papa?', 'Zóóó veel', en je strekt je armen uit alsof je een grote vis gevangen hebt. Je zegt als papa of mama niet: '483 HE's [houden-van-eenheden], lieverd'. Het gaat hier niet om dat soort hoeveelheden, daarmee sla je in deze situatie de plank volkomen mis.

Liefde druk je niet uit in getallen, maar in gedrag. Gedrag dat kinderen feilloos weten te 'lezen'. Wanneer je als antwoord plagerig zou zeggen 'Zo veel!' en je zou alleen je duim en wijsvinger gebruiken, dan wordt dat niet geaccepteerd. Het kind weet dat het geplaagd wordt en wil het echte antwoord hebben. Voor kinderen is er alleen maar liefde in een groots gebaar.

Er is een hoop dat mensen op die manier 'feilloos' weten. Maar wat betekent 'feilloos' hier? We kunnen veel te weten komen door gedrag van anderen te lezen. Maar dat werkt vaak alleen maar probleemloos in heel bepaalde situaties en meestal alleen maar op basis van heel veel ervaring met bepaalde concrete personen, met gedrag van mensen, met de context waarbinnen mensen zich gedragen. En dan nog ...

Hermeneutiek

Mensen zijn zowel in het alledaagse leven als beroepsmatig dus continu bezig met het duiden, interpreteren, inschatten, 'lezen' - of welke vergelijkbare term je ook wilt gebruiken - van mensen en situaties. Ze kunnen niet anders. Het is voor mensen dus een belangrijke manier om kennis te verwerven. Het is duidelijk een andere manier om dingen te weten te komen dan via apparaten die metingen verrichtingen en kennis uitdrukken in hoeveelheden. Lang niet alles is immers in kwantiteiten uit te drukken. Of het is niet wenselijk om dat te doen.

Maar interpretatie is bepaald niet zonder problemen. Vaak denken mensen dat ze andere mensen goed aanvoelen of dat ze situaties beter dan wie ook kunnen inschatten, maar dan blijken hun interpretaties vervolgens aantoonbaar niet te deugen. Hoe kunnen we dus onderscheiden tussen goede en slechte interpretaties? Zijn daar concrete regels voor? Waarmee moeten we rekening houden als we interpreteren? Er is door heel wat filosofen en wetenschappelijk onderzoekers nagedacht over die kwestie. Zo ontstond de hermeneutiek, een mooi woord voor 'interpretatiekunde', een discipline die zich bezig houdt met deze vorm van kennisverwerving.