>>>  Laatst gewijzigd: 24 maart 2024   >>>  Naar www.emo-level-4.nl  
Ik

Filosofie en de waan van de dag

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Citaat

"Next we will examine how the media promote the public misunderstanding of science, their single-minded passion for pointless non-stories, and their basic misunderstandings of statistics and evidence, which illustrate the very core of why we do science: to prevent ourselves from being misled by our own atomised experiences and prejudices."
Ben GOLDACRE - Bad science, p. 6

Kennis

Vanaf het allereerste begin van de filosofie is er nagedacht over problemen die te maken hebben met het verwerven en verwerken van kennis of — moderner — het verwerven en verwerken van informatie.

Dat is natuurlijk niet zo vreemd. Mensen zijn bij vrijwel al hun handelingen afhankelijk van wat hun zintuigen aan informatie aanleveren. Bedenk maar eens wat er zintuiglijk allemaal gebeurt wanneer je de straat oversteekt. Het zou toch wel prettig zijn als die zintuiglijke informatie betrouwbaar is: geen auto zien terwijl hij er wél is, dat is pijnlijk. Eveneens belangrijk zijn de dingen die mensen tegen elkaar zeggen, de rapportages, de verhalen, de waarschuwingen, de opmerkingen. En ook daarvan geldt dat de betrouwbaarheid in veel gevallen belangrijk is. Zo zou het prettig zijn dat het waar is als iemand tegen me zegt dat ik rustig kan oversteken omdat er niets aan komt.

Wat kunnen we met redelijke zekerheid weten?

Maar wat is waarheid als we in het leven van alledag merken:

En hoe weten we eigenlijk dat mensen zich vergissen, liegen, kletspraat uitslaan? En hoe weten we zeker dat zij zich niet vergissen? Hoe kunnen we dat controleren? Dat kunnen we toch alleen wanneer we al die uitingen kunnen afzetten tegen de feiten, kunnen afmeten aan de waarheid? Maar hoe kunnen we dan weten wat feiten zijn en wat waarheid is? We weten dat het vaak iets te maken heeft met dat we dingen met eigen ogen kunnen zien, met waarneming van 'hoe het werkelijk is'. Tja, dat is gemakkelijk als de discussie gaat over of er nog een pak melk in de koelkast staat. Maar het wordt al een stuk lastiger wanneer we er iemand van moeten overtuigen dat de demente tante Sarah boos is of pijn heeft. Of wanneer we proberen te verdedigen dat bepaalde atoomdeeltjes zus en zo bestaan. Je voelt de stortvloed van vragen en problemen die hier uit voort kunnen komen.